„Już nie uważam Rze”

AKTUALNOŚCI

„Już nie uważam Rze”

W grudniu 2012 roku Maciej Pawlicki, wraz z grupą autorów, opuścił łamy tygodnika „Uważam Rze” i rozpoczął stałą współpracę z nowopowstałym tygodnikiem „W sieci” (red. naczelny Jacek Karnowski).