English Version

 

PICARESQUE jest firmą producencką powstałą w roku 2003. Produkujemy programy telewizyjne, filmy, spoty reklamowe, opracowujemy strategie promocji, realizujemy kampanie promocyjne, w tym kampanie marketingu narodowego, wydajemy książki, organizujemy imprezy. Wśród naszych klientów oraz instytucji z nami współpracujących są między innymi: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Pamięci Narodowej, Żydowski Instytut Historyczny, Polska Organizacja Turystyczna,  Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Telewizja Polska SA, Telewizja Polsat, TV Puls, Akademia Teatralna, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, Miss World International i wiele innych.

Subskrybuj Kanał RSS
© 2014 Picaresque