expo

AKTUALNOŚCI

EXPO Dziś

EXPO DZIŚ Twoja obecność na Expo może być radykalnie bardziej efektywna! · Na Wystawie Światowej EXPO 2008 wSaragossie Polska otrzymała III Nagrodę w kategorii Najatrakcyjniejszy Pawilon · Na Wystawie Światowej EXPO 2005 w Aichi (Japonia) pawilon Polski był przebojem obleganym przez tłu my · Na Wystawie Światowej

EXPO 2008

EXPO 2008 Saragossa zdobyta! Wielkim sukcesem dla Polski zakończyła się Wystawa Światowa EXPO 2008 w Saragossie. 13 września na uroczystej gali w tysiącletnim zamku Aljaferia komisarz generalny Expo Emilio Fernandez Castano w towarzystwie szefów BIE (Międzynarodowe Biuro Wystaw) wręczył komisarzowi

EXPO 2005

EXPO 2005 Maciej Pawlicki pełnił rolę Dyrektora Programowego udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2005 w Aichi (Japonia). Udział Polski powszechnie oceniono jako spektakularny sukces. Oto fragmenty dodatku specjalnego dziennika „Rzeczpospolita”. Wystawa Światowa EXPO 2005 w Aichi Chcemy do Polski!