DYBOWSKI 1863

DYBOWSKI 1863

Dybowski 1863″ to 20 minutowy film fabularny oparty na pamiętnikach Benedykta Dybowskiego. Opowiada o jego działalności jako delegata Rządu Narodowego, któremu – wobec fali rosyjskich aresztowań – powierzono zniszczenie najważniejszych dokumentów powstańczego rządu. Nie uczynił tego jednak, ale dokumenty owe ukrył.
Gdzie? Mimo, że jest to wiadome, nikt ich dotąd nie poszukiwał. Może wkrótce uda się je wykopać?

Film zrealizowano na zlecenie Narodowego Centrum Kultury.

Reżyseria: Maciej Pawlicki
Scenariusz: Tomasz Łysiak
Zdjęcia: Rafał Jerzak
Muzyka: Kamil Pawlicki
W roli Benedykta Dybowskiego wystąpił Michał Chorosiński.
Produkcja: Maciej Pawlicki PICARESQUE