Batiar

BATIAR SPOD MONTE CASSINO

BATIAR SPOD MONTE CASSINO

Film powstał dzięki dofinansowaniu z dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Tytuł zadania – “Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2022 roku.”.

Kwota dofinansowania wyniosła 40 000 zł.

 

Bohaterem filmu jest pułkownik Otton Hulacki, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, bohater walk we Włoszech w latach 1943-1945.Pułkownik Hulackim w swoje setne urodziny wybiera się pod Monte Cassino – sentymentalną podróż na ziemię, na której wraz z kolegami z 2. Korpusu bił się o wolność Polski i świata. 
Pułkownik opowiada o swoim życiu – od Lwowa, który tak ukochał, aż po ziemię włoską. Opowieść przetkana jest archiwaliami, oraz zdjęciami i ujęciami z wizyty pod Monte Cassino wraz z delegacją Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Opowieść ta zaczyna się zatem od jego ukochanego miasta rodzinnego, Lwowa. Pułkownik ma je zawsze w sercu. Ta opowieść o Lwowie nabiera szczególnego wobec działań wojennych, które właśnie mają miejsce na Ukrainie. 
Pułkownik Hulacki opowiada m.in. jak został instruktorem Orląt Związku Strzeleckiego we Lwowie, po kursie w Spale.
Pułkownik opisuje szok, jakim był wybuch wojny, spotkania z Armią Czerwoną, reakcje ludności. Wreszcie następuje aresztowanie ojca przez NKWD, wywózka całej rodziny do Kazachstanu.   Lwowski batiar w roku 1941 dowiaduje się o powstającej w ZSRR polskiej armii. Nie waha się ni chwili – postanawia wstąpić do wojska.
Opowiadamy dalsze koleje losu Ottona Hulackiego, w tym m.in. wstąpienie do tworzącej się jesienią 1941 r. Armii Polskiej na Wschodzie (do 6. Pułku Pancernego “Dzieci Lwowskich” wstąpił w marcu 1942 r.).
Po ewakuacji ze Związku Sowieckiego, w 1944 r. Hulacki zostaje przeniesiony do dowództwa 2. Brygady Pancernej 2. Korpusu Polskiego. W kluczowym momencie filmu opowiadamy o walce pod Monte Cassino – dokonania pułkownika, wjeżdżanie po Drodze Polskich Saperów na pozycje. Pierwszy czołg spada. Oni jadą w następnym.   Następnie opowieść o walce 6 Pułku Pancernego im. „Dzieci Lwowskich” o Piedimonte San Germano. 
Pułkownik Hulacki w pokoju hotelowym ogląda relacje z ogarniętej obecnie wojną Ukrainy, w tym swojego Lwowa. Rozpoznaje miejsca uderzone rosyjskimi rakietami. Ze smutkiem patrzy na obrazy wojny współcześnie dziejącej się na Ukrainie.

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 2022

Barwny, min

Reżyseria – Tomasz Łysiak

Scenariusz – Tomasz Łysiak

Zdjęcia – Konrad Bloch, Maciej Gruda

Dżwięk – Mikołaj Sosnowski

Narrator – Tomasz Łysiak

Montaż i korekcja koloru – Mariusz Gos

Postprodukcja dźwięku – Mikołaj Sosnowski

Produkcja – Picaresque

Współfinansowanie – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych