Inauguracja roku 600-lecia Grunwaldu

Inauguracja roku 600-lecia Grunwaldu

Uroczysta inauguracja obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem

14 stycznia 2010 r. z udziałem polskich artystów i przedstawicieli resortu kultury zainaugurowano w czwartek w Warszawie obchody 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Oficjalne uroczystości państwowe odbędą się 15 lipca na Polach Grunwaldzkich. Obecny na nich będzie prezydent Lecha Kaczyński i zagraniczni goście.

W rozpoczynającym uroczystości programie historyczno-artystycznym w Arkadach Kubickiego udział wzięli m.in. aktor Daniel Olbrychski i prof. Henryk Samsonowicz. Elementem widowiska był przejazd rycerzy wyruszających na bitwę. Olbrychski czytał fragmenty kronik opisujących bitwę grunwaldzką, a prof. Samsonowicz opowiadał o randze tej walki.

“Kto wie, czy nie było to najważniejsze wejście naszego kraju do Europy? Grunwald był pierwszą bitwą polską, bitwą wygraną, która znalazła się we wszystkich kronikach europejskich, poczynając od Portugalii, a kończąc na Europie Wschodniej” – zwrócił uwagę Samsonowicz.

“To nie była lokalna wojna między Zakonem Krzyżackim a Polską, ponieważ państwo Zakonu Krzyżackiego stanowiło wierzchołek góry lodowej, ekstrakt tych wszystkich organizacji terytorialnych, które znajdowały się na terenie całej łacińskiej Europy, poczynając od Niderlandów po Sycylię, od Lotaryngii i Francji po Czechy, Węgry i Polskę” – podkreślił historyk.