Najmłodszy żołnierz generała Andersa

AKTUALNOŚCI

Najmłodszy żołnierz generała Andersa

Najmłodszy żołnierz generała Andersa

Film powstanie dzięki dofinansowaniu ze ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Tytuł zadania – “OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ DOKUMENTACYJNĄ I WYDAWNICZĄ ZWIĄZANĄ Z WYKONYWANIEM RZĄDOWEGO ZADANIA W ZAKRESIE KULTYWOWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ I SUWERENNOŚĆ RP ORAZ PAMIĘCI O OFIARACH WOJNY I OKRESU POWOJENNEGO W 2023 ROKU”.

Kwota dofinansowania wyniosła 55 000 zł.

Film dokumentalny o kapitanie Krzysztofie Flizaku, najmłodszym żołnierzu generała Andersa, bohaterze dwóch narodów – polskiego i amerykańskiego/ Kapitan Flizak w mundurze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej USA mówi czasem o sobie „Im an American Soldier with a Polish Heart”. Film to opowieść o polskim sercu, ale też o polskiej drodze przez piekło do szczęścia i wolności.